Formål

Vi ønsker at formidle troen på Jesus på en karismatisk, relevant og nutidig måde til lytterne på Bornholm.
 
I musik og tale vil vi fokusere på Gud,
·       som det centrale i mennesker, kirker og samfund,
·       som svar på menneskers åndelige, psykiske og sociale spørgsmål og problemer.
 
Vi ønsker også at styrke fælleskirkelige relationer.
Radio fri-born.dk: Frikirkeradio på Bornholm | Sagavej 5, 3700 Rønne - Danmark | Tlf.: 56 91 10 10